30/3/09

MEDINDO OS RÍOS DO CONTORNO

Medindo os ríos do contorno

Como traballo de introducción sobre os ríos na materia de sociais, realizamos unha ficha de investigación sobre as características xerais dos ríos. Estudiamos o nacemento e desembocadura, os afluentes máis importantes e os núcleos principais de poboación preto del.

Ademáis investigamos sobre aspectos tanto xeográficos como biolóxicos dun río do noso contorno. Así recollimos información sobre o seu caudal, a lonxitude, os desniveis e pendentes e tamén sobre a vexetación nas súas ourelas e os peixes que viven nas súas augas.

CARTOGRAFÍACRÓNICA DE ACTIVIDADES DE CARTOGRAFÍA

Día 1: 13 de Xaneiro de 2009
Hora: 15:50 a 16:40

A mestra explicounos o tema que iamos tratar, “As Curvas de Nivel”. Despois dounos un anaco dun mapa onde estaban representadas. Púxonos por grupos e cunha cor azul fomos marcando o río Tambre e dous regos que desembocan nel. A continuación, marcamos cunha cor vermella distintas altitudes das curvas de nivel. Por último, pola parte de atrás fixemos unha lenda do mapa: a cor azul representa os ríos.

Día 2: 14 de Xaneiro de 2009
Hora: 12:40 a 13:30

Nesta clase, cunha cor vermella seguimos os puntos de altitude das curvas de nivel e a mestra deunos un mapa xa feito, ao que nós denominamos “chuleta”, para que comprobaramos se estaba ben o traballo feito.

Día 3: 19 de Xaneiro de 2009
Hora 16:40 a 17:30

Rematamos de marcar as curvas de nivel e fixemos unha línea recta que ía desde a curva de nivel de Piña de Novais ata a curva de nivel de Gundille. A línea non estaba en todos os mapas igual, nuns estaba máis arriba que noutros.

Día 20 de Xaneiro de 2009
Hora: 15:50 a 16:40

Collemos un folio de papel milimetrado, puxémoslle o título e fixemos un perfil onde a línea vertical marcaba a altitude ata 500m e a horizontal a distancia entre os distintos puntos en cm. Fomos marcando cun punto a altitude e a distancia de cada curva de nivel que se cruzaban coa línea que fixeramos no mapa.

Día 26 de Xaneiro de 2009
Hora: 16:40 a 17:30

Seguimos marcando os distintos puntos e así fomos formando o perfil entre Piña de Novais e Gundille.
As curvas de nivel que se cruzaban co río marcábanse cunha curva azul cara abaixo, e se se cruzaban cun monte marcabámolas cunha curva marrón cara arriba. Algúns xa remataron ese día, outros non.

Día 27 de Xaneiro de 2009
Hora: 15:50 a 16:40

Os que non rematamos, fixémolo ese día e o resto foron facendo outro traballo que lles mandou a mestra.

Estas clases gustáronme, foron distintas e moi amenas e así fomos practicando algo que imos facer nos vindeiros cursos.

¡Foi unha boa experiencia!

23/3/09

ACTIVIDADE DE PRENSA EN LENGUA CASTELLANA


PRENSA

Si ustedes se dan cuenta, cada día aparecen más y más noticias en el periódico sobre la contaminación de los ríos y del medio ambiente, pero esto es algo que sucede ya hace mucho tiempo. Un lugar como Galicia, donde los ríos son parte del patrimonio. Pero, ¿los cuidamos adecuadamente? Pues no.
En los ríos se encuentran cosas de lo más extrañas, desde basura hasta objetos domésticos. Mucho de lo que en el río se encuentra lo tiran los vecinos, aunque digan que no, o las industrias, que también dicen que no. Todo esto ¿Qué consecuencias tiene? Miles de truchas muertas, talas de árboles que provocan desprendimientos de rocas…

No. Galicia no cuida sus ríos adecuadamente. Para Galicia ¿qué son los ríos? ¿Riqueza transparente o un simple basurero?

Sonia Calo e Alberto Pardal